Informujemy, że zmieniona została organizacja pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w związku ze złagodzeniem obostrzeń obowiązujących ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

Na potrzeby interesantów Centrum udostępnione zostało wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowane od strony ul. Żwirki i Wigury (od strony parku, z rozsuwanymi drzwiami). Interesanci mogą dotrzeć windą na III piętro, do siedziby Centrum.

Umożliwia się interesantom składanie pism i wniosków poprzez ich wrzucanie w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej wystawionej na III piętrze budynku.

Możliwy jest także bezpośredni kontakt z pracownikiem Centrum. Podczas kontaktu z pracownikiem należy przestrzegać ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) tj.:

  1. należy używać maski lub innej osłony zabezpieczającej drogi oddechowe,
  2. należy używać rękawic lub, w przypadki ich nie posiadania, obowiązkowo korzystać z płynu dezynfekcyjnego, udostępnionego w miejscu przyjęć interesantów,
  3. należy zachować min. 2-mertowy odstęp pomiędzy osobami przebywającymi przy stanowisku obsługi.

Nie zmieniają się godziny pracy Centrum: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godziny 7.30 do godz. 15.00, wtorek 8.00-16.00.

W dalszym ciągu preferowane jest załatwianie sprawy urzędowych z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: PCPRTomaszowLubelski/SkrytkaESP; telefonicznie; faksem; z wykorzystaniem możliwości poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Systemu Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Umożliwia się interesantom odbiór pism po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Centrum.

Tel./fax 84 664 35 90

Inne nr telefonu: 84 664 35 93 / 690 000 427

W sprawach związanych ze składaniem wniosków w ramach programów finansowanych ze środków PFRON tj.:

  1. „Aktywny samorząd”,
  2. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”.

Dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: 84 664 3590 wew. 84.

Składanie wniosków w ramach zadań finansowanych ze środków PFRON tj.:

  1. uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  3. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
    z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: 84 664 3590 wew. 85.