Zarządzeniem Nr 6 Starosty Tomaszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Powołana przy Staroście Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Do zakresu działania Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

W dniu 18  lutego 2020 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Na pierwszym posiedzeniu Rada ukonstytuowała się w następującym składzie:

 1. Pani Joanna Przednowek - Przewodnicząca Rady, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim,
 2. Pan Rafał Bodys - Wiceprzewodniczący Rady, reprezentujący Stowarzyszenie „Bądźmy razem” w Grabowicy,
 3. Pani Marta Gęborys - Sekretarz Rady, reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie,
 4. Pani Anna Gardecka - Członek Rady, reprezentująca Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Piersi „Tomaszowskie Amazonki” w Tomaszowie Lubelskim,
 5. Pani Edyta Mateja – Członek Rady, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim.

 

W spotkaniu uczestniczył Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, który wręczając okolicznościowe podziękowania członkom Rady poprzedniej kadencji podziękował za społeczną, pełną zaangażowania pracę na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Pani Stanisława Raczkiewicz – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim,
 2. Pan Karol Kosiacki – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim,
 3. Pani Mariola Ciupa – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie,
 4. Pani Adela Tulidowicz – Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w  Tomaszowie Lubelskim,
 5. Pani Anna Gardecka – Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Piersi „Tomaszowskie Amazonki” w Tomaszowie Lubelskim.

Za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych podziękowania złożyła również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim Katarzyna Kyć.

Nowo powołanej Radzie Starosta Tomaszowski życzył wytrwałości i zaangażowania w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu tomaszowskiego.