Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe.

JEŻELI chcesz pełnić funkcję rodziny zastępczej i jesteś mieszkańcem powiatu tomaszowskiego, jesteś zdrowy, posiadasz stałe źródło utrzymania (przynajmniej jedna osoba w rodzinie), korzystasz z pełni praw cywilnych, obywatelskich, rodzicielskich, posiadasz odpowiednie warunki mieszkaniowe i dobrą opinię w środowisku skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pokój 69, gdzie pracownicy udzielają szczegółowych informacji, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zachęcamy również do kontaktu pod nr  tel. 084 664 3590 wew.83.

 

Kandydaci, którzy spełniają warunki określone przepisami prawa oraz przejdą wstępną kwalifikację zostaną skierowani do odbycia nieodpłatnego szkolenia dla rodzin zastępczych. Szkolenie to  pomoże  kandydatom na rodziców zastępczych ugruntować wiedzę i zdobyć stosowne umiejętności potrzebne w opiece i wychowaniu dzieci pozbawionych ciepła i opieki rodziny własnej oraz podjąć ostateczną decyzję wspólnie ze specjalistami o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowe, czy też rodziny zastępczej pomocowej. Zawodowi rodzice zastępczy otrzymują wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi.

 

ZAPRASZAMY