Drukuj
Aktualności
Odsłony: 5815

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu tomaszowskiego do udziału w grupie wsparcia.

To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.


Zajęcia prowadzi doświadczony psycholog.

Planowane terminy spotkań oraz omawiane tematy na grupie wsparcia*:

II połowa 2017 r.:
14.09.2017 r. - Komunikacja w rodzinie
12.10.2017 r. - Sposoby radzenia sobie w sytuacji obniżonej motywacji dziecka do nauki
09.11.2017 r. - Trudności usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
14.12.2017 r. - Budowanie pozytywnych więzi w rodzinie

I połowa 2018 r.:
11.01.2018 r. -  Konflikty między rodzeństwem
08.02.2018 r. - Relacje z rówieśnikami
08.03.2018 r. - Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka
12.04.2018 r. - Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
10.05.2018 r. – Granice w wychowaniu
14.06.2018 r. – Jak piecza zastępcza wpływa na mnie i moją rodzinę?

 *PCPR zastrzega  sobie możliwość zmian terminów i tematów 
    
Zajęcia będą odbywały się w Starostwie Powiatowym, ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski w Sali konferencyjnej nr 49 (II piętro) w każdy drugi czwartek miesiąca od godziny 10:00.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:
- uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
- doskonalenie umiejętności wychowawczych,
- doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
- doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
- inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
- pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
- przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
- zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.
                           
Zachęcamy również do skorzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem dla rodziców zastępczych, ich dzieci oraz wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.