W 2016 roku Powiat Tomaszowski ponownie przystąpił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach Programu pozyskane zostały środki w kwocie 146 252,26 zł.

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty:

1. Projekt  Fundacji "Wiedza, Edukacja, Rozwój" z Jezierni na realizację zadania p.n. "Dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych"

2. Projekt Gminy Tomaszów Lubelski na realizację zadania p.n. "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".