W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy na każde przyjęte do rodziny zastępczej dziecko do 18 roku życia. Dodatek wychowawczy będzie wypłacony w wysokości 500 zł miesięcznie. Aby ubiegać się o wyżej wymienioną pomoc rodziny zastępcze powinny złożyć w tutejszym Centrum stosowny wniosek. Wniosek ten można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w pokoju nr 62 oraz za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO